Voorwaarden:
U heeft 3 maanden garantie op de verrichte werkzaamheden. De garantie periode gaat in op de datum dat de reparatie voor het eerste gereed is gemeld. Indien de reparatie niet binnen 30 dagen na de gereed melding is afgehaald, doet u automatisch afstand van het apparaat.

Heeft u nog vragen?